GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Công Ty Luật Công Tâm có các luật sư và cộng sự có chuyên môn cao đại diện, tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý trong giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại

  • Đàm phán: xem xét hợp đồng, các thủ tục , tư vấn miễn phí các vụ liên quan đến tranh chấp dân sự,tư vấn tranh chấp hợp đồng và các văn bản có liên quan, tư vấn những sự lưa chọn có thể hành động và đàm phán với các bên có liên quan trước khi bắt đầu tiến hành tố tụng.
  • Đại diện pháp lý: Đại diện cho khách hàng trước Toà án Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khác.
  • Trọng tài: Tư vấn về sự lựa chọn của trọng tài, dự thảo điều khoản trọng tài, và đại diện khách hàng công nhận và cho thi hành Trọng tài nước ngoài.
  • Thay thế thủ tục tố tụng: một số lựa chọn thay thế có thể có sẵn để Giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Các khách hàng tiêu biểu của Công Ty Luật Công Tâm bao gồm các tên tuổi lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Standard Charter Bank (Anh), hóa chất Akzo Nobel (Hà Lan), Thương Mại: Teral (Nhật Bản).

Hãy liên hệ Công Ty Luật Công Tâm qua hòm thư điện tử info.luatcongtam@gmail.com hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.