Hồ sơ thành lập Công Ty TNHH (hồ sơ thành lập doanh nghiệp TNHH)

Hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ thành lập doanh nghiệp TNHH từ 2 thành viên cần những gì?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 22 Luật doanh nghiệp có quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH, quý doanh nhân cần đăng ký thành lập theo mẫu đầy đủ hồ sơ thành lập công ty TNHH như sau:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức 
 • Điều lệ công ty ( có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập công ty đối);
 • Bản danh sao CMND, thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền pháp luật ( Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên);
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với các giám đốc hoặc người đứng đầu công ty với với các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu;
 • Văn bản uỷ quyền đối với chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty
 • Danh sach thành viên công ty
 • Danh sách đại diện uỷ quyền đối với thành viên nước ngoài là tổ chức
 • Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên công ty là cá nhân.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Hồ sơ sau khi hoàn thành sẽ chuyển qua Phòng Đăng ký kinh doanh, nếu hồ sơ đầy đủ và chính xác sẽ được duyệt sớm

Xem thêm hướng dẫn chi tiết soạn thả hồ sơ ở đây => Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp của Luật Công Tâm về Hồ sơ thành lập Công Ty TNHHChúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *