Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa có hoạt động

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập, Hướng dẫn chi tiết các thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa đi vào hoạt động.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Đối với một số doanh nghiệp sau khi thành lập công ty vì một lý do nào đó cần giải thể công ty thì cần có những thủ tục và quy trình như thế nào? Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định của pháp luật như các trường hợp khác.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa có hoạt động.

Bước 1: Bạn cần thực hiện việc làm quyết định giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định ghi rõ:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 2. Trình bày lý do giải thể;
 3. Thời gian, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Thời gian thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; ( Ghi do: Doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động mua bán)
 4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày thông qua, quyết định được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế lại

Bước 3: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại đó.

– Hồ sơ đầy đủ gồm có:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết xong;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế doanh nghiệp lại;
 • Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Văn bản của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp không có nợ ngân hàng và đóng lại tài khoản của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa mở tài khoản thì cần có bản cam kết về việc doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

Sau khi đầy đủ giấy tờ bạn soạn hồ sơ và văn bản như trên nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi bàn giao lại mẫu dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nộp kèm với bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật Công Tâm về giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa có hoạt động. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *