Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cần những gì?

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Về Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 vẫn được áp dụng trên cơ sở quy định Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014;

1. Các hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh (đối với trường hợp là công ty thương mại)

 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài góp từ 1% – 100% ngay từ khi thành lập công ty;
 • Đối với công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngay từ khi thành lập trong lĩnh vực thương mại cần thực hiện quyền xuất nhập khẩu phân phối. Bắt buộc phải xin thêm Giấy phép kinh doanh cho hoạt động thực hiện mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài.

2. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Công ty, doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty từ 1%-100% vốn điều lệ công ty.

3. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối (thuộc mảng thương mại); Nếu nhà đầu tư nước ngoài mua phần góp của công ty chiếm từ 1%- 100% vốn điều lệ, chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ cần thiết để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài năm 2019

Đối với nhà đầu tư là cá nhân là người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

 • Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hợp pháp hoá của nhà đầu tư (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư phải tương ứng với vốn đầu tư dự kiến đầu tư tại công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản hoặc giấy tờ tương ứng của bên cho thuê)

Đối với nhà đầu tư là một tổ chức (do công ty nước ngoài góp vốn, đầu tư vốn thành lập tại công ty Việt Nam)

 • Bản sao các giấy tờ sau:
 1. Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương có xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 2. Bản sao một trong số tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam. (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Hộ chiếu được công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài(Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Hộ chiếu công chứng của giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Nam (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Điều lệ công ty nước ngoài (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Bản sao công chứng phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài gồm có:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao CMND/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Nếu sử dụng công nghệ đối với dự án cần giải trình về mục đích đối với dự án, sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định pháp luật hiện hành gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ vào khoảng 25 -35 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ giấy tờ hợp pháp.

Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thẩm quyền cấp phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở kế hoạch và Đầu tư cấp, nhận, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các  dự án:

 • Dự án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng: về khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ, khu kinh tế tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cập và điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố con dấu pháp nhân của doanh nghiệp:

Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính của Công Ty.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Công Tâm:

 • Tư vấn về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty lựa chọn đầu tư phù hợp
 • Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo văn bản giấy tờ cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam trong quá trình thực hiện các thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư
 • Tư vấn toàn diện, thường xuyên, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp về Thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài . Chúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *