Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất 2019

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo luật mới nhất 2019. Hướng dẫn đầy đủ các bước quy trình làm thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài chi tiết nhất.

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Hồ sơ, quy trình thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài rất phức tạp và phải đi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Để có thể thành lập công ty vốn nước ngoài, yêu cầu người làm hồ sơ phải am hiểu và có kin nghiệm về luật. Sau đây Luật Công Tâm xin hướng dẫn các bạn chi tiết quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Các trường hợp áp dụng:

 • Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài
 • Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu Tư 2014

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trước khi làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài cần xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký chủ chương đầu tư.

Hồ sơ Đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan Ủy ban nhân đân cấp tỉnh:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao thẻ căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân
 • Bản sao giấy CN ĐKDN hoặc tài liệu khác tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu ( Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của dự án: Nếu dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng thì chỉ cần nộp bản thỏa thuận thuê đất địa điểm hoặc các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhà đầu tư có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ cho dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

 • Trong thời gian 35-40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lên, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như bên dưới.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân/ CMND hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy CN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các thông tin sau: Nhà đầu tư thực hiện, Mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, đề xuất ưu đãi đầu tư, hiệu quả KT-XH của dự án
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của dự án: Nếu dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng thì chỉ cần nộp bản thỏa thuận thuê đất địa điểm hoặc các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhà đầu tư có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ cho dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư. Bao gồm các thông tin: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư

Hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên, cổ đông công ty
 • Bản sao thẻ căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác hợp pháp của đại pháp luật, các thành viên công ty, cổ đông công ty là cá nhân
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập, Giấy CN ĐKKD và kèm theo chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy của tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy CN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Xem thêm => Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công vốn nước ngoài bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập công ty lên cơ quan đăng ký
 • Bước 2: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lên sau 3-5 ngày làm việc.
 • Bước 3: Công bố thông tin đăng kí kinh doanh lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Bước 4: Khắc dấu + Công bố mẫu dấu
 • Bước 5: Treo bảng hiệu tại trụ sở đã đăng ký
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số tài khoản ngân hàng lên sở KH&ĐT
 • Bước 7: Mua Token (Chứ kỹ số) khai thuế qua mạng điện tử
 • Bước 8: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Bước 9: Nộp tờ khai thuế môn bài + Nộp thuế môn bài cho năm nay
 • Bước 10: Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế cấp Quận/huyện sở tại

Xem thêm hướng dẫn chi tiết hơn tại đây => Thủ tục thành lập công ty có vố đầu tư nước ngoài

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp của Luật Công Tâm về Thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *