Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh mới nhất 2019

Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh cần những hồ sơ gì? Dưới đây là hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy đăng kí kinh doanh đúng luật mới nhất 2019.

Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Sau khi thành lập công ty và đi vào hoạt động, vì có một số thay đổi (Về tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, danh sách các thành viên, cổ đông….) mà doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Hiện nay thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã đơn giản hơn nhiều so với trước kia, để làm đúng các thủ tục pháp lí các bạn đọc kĩ hướng dẫn dưới đây.

Các doanh nghiệp thường hay làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông tin chứng thực của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông
 • Thành viên/cổ đông
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ tiến hành Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

1 Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

2 Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Kết quả chốt thuế: Mẫu 09 hoặc 09A
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp ( trường hợp dấu doanh nghiệp còn thông tin quận huyện cũ);
 • Điều lệ công ty sửa đổi ( nếu chuyển trụ sở khác tỉnh)
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

3 Hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

4 Hồ sơ thay đổi do chuyển nhượng, bổ sung thành viên trong doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Thông báo sổ thành viên công ty TNHH/sổ cổ đông công ty cổ phần;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

5 Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ (bao gồm tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ) của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

6 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Thông báo thay đổi người đại diện;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (Nếu không phải người đại diện nộp hồ sơ)

Quy trình, Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh có những bước sau:

Bước 1: Tùy vào việc thay đổi nội dung mà chuẩn bị hồ sơ thay đổi phù hợp (Đã hướng dẫn ở trên)

Bước 2: Scan các hồ sơ trên nộp lên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bước 3: Sau 3 ngày nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được mail chấp nhận thay đổi đăng ký kinh doanh và có thông báo Trong 30 ngày làm việc bắt buộc phải nộp hồ sơ bản gốc lên Sở Kế Hoạch vầ đầu tư

Bước 5: Sau 3-5 ngày làm việc bạn sẽ được cấp mới giấy phép kinh doanh Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tùy thuộc vào nội dung thay đổi).

Bước 6: Công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp: Sau khi làm xong thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố công khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố bao gồm công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị công bố;
 • Giấy giới thiệu/ủy quyền nộp hồ sơ
 • Lệ phí: 300.000 đồng.

Lưu ý: Khi làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, thay đổi thông tin trên hóa đơn và thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác và các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thay đổi giấy phép con,… (nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh).

Xem thêm => Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đơn giản

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp của Luật Công Tâm về Thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh . Chúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *